آزمون آنلاین

آزمون زبان انگلیسی

آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی یک تست کلی (General English) است که زبان آموزان جهت تعیین میزان دانش و تسلط خود بر روی زبان انگلیسی در این آزمون شرکت می کنند. شرکت در این تست پیش نیاز خاصی ندارد و شما در هر سطحی که باشید می توانید شرکت کنید. اما جهت پاسخگویی به سوالات ، هر چه از دانش بیشتری برخوردار باشید نتیجه بهتری را نیز کسب خواهید کرد.

 

لازم به ذکر است که بعد از اتمام تست ، تمامی شرکت کنندگان (در صورتی که قبل از شروع آزمون در سایت ثبت نام کرده باشند) در لیست برترین ها قرار گرفته و با توجه به امتیازی که به دست آورده اند به ترتیب در لیست قرار خواهند گرفت و می توانند عملکرد خود را نسبت به سایر شرکت کنندگان ارزیابی کنند.