نقل قول بزرگان بخش پنجم

نقل قول بزرگان بخش دهم

نقل قول بزرگان بخش پنجم:

I have learned that, although I am a good teacher, I am a much better student, and I was blessed to learn valuable lessons from my students on a daily basis. They taught me the importance of teaching to a student – and not to a test.

Erin Gruwell

 

ترجمه:

من یاد گرفتم که با وجود اینکه معلم خوبی ام اما یک دانش آموز بهتری هستم و من خوشبختم که روزانه درس های ارزشمندی از دانش آموزانم آموختم. آنها به جای امتحان گرفتن ، اهمیت آموزش به یک دانش آموز را به من یاد دادند.

ارین گروول

 

امیدواریم بخش نقل قول بزرگان برای شما عزیزان مفید واقع شود.