نقل قول بزرگان بخش چهارم

نقل قول بزرگان بخش دهم

نقل قول بزرگان بخش چهارم:

Right now I am trying to be in a place of calm, a place where I can chill out and then handle the chaos of life better. You don’t just get it overnight; you have to work at it. It’s a daily struggle.

Jackee Harry

 

ترجمه:

همین الان من دارم سعی می کنم که در فضای آرامش باشم ، فضایی که بتوانم آرام باشم و سپس آشفتکی های زندگی را بهتر مدیریت کنم. شما یک شبه به این آرامش دست پیدا نخواهید کرد. باید بر روی این مسئله کار کنید. این یک درگیری روزمره است.

جکی هری

 

امیدواریم بخش نقل قول بزرگان برای شما عزیزان مفید واقع شود.