نقل قول بزرگان بخش ششم

نقل قول بزرگان بخش دهم

نقل قول بزرگان بخش ششم:

The purpose of art is washing the dust of daily life off our souls.

Pablo Picasso

 

ترجمه:

هدف هنر ، پاک کردن گرد و غبار زندگی روزانه از روح ماست.

پابلو پیکاسو

 

امیدواریم بخش نقل قول بزرگان برای شما عزیزان مفید واقع شود.