دوستانی که متقاضی همکاری با گروه ترجمه سایت زبان دیلی هست در صورت داشتن شرایط زیر ، اقدام به ترجمه متن و پر کردن فرم “استخدام مترجم زبان انگلیسی” استخدام کنند.

 

لازم به ذکر است که کار به شکل دورکاری (کار در منزل) بوده و هیچ گونه محدودیتی جهت همکاری با متقاضیان وجود ندارد.

 

شرایط همکاری:

۱- تسلط کامل به زبان انگلیسی و ترجمه انگلیسی به فارسی و بلعکس

۲- تحویل به موقع ترجمه بدون هیچ گونه ایراد نگارشی و گرامری

۳- ترجمه روان و بدون استفاده از گوگل ترنسلیت و سرویس های مشابه

 

پس از بررسی و تایید کارشناسان ، ایمیلی حاوی شرایط همکاری و استخدام برای شما ارسال خواهد شد.

 

 

متن انگلیسی جهت ترجمه

Vocabulary Words with Multiple Meanings

Have you ever seen an English word that you thought you knew—but used in a completely strange way?

English vocabulary is especially difficult because there are so many words that have multiple definitions, so it’s easy to misunderstand their meanings. It’s also difficult to memorize many different definitions for each word.

Take the word date, for example. This word can mean:

  • A specified day of the month
  • A time two people spend with each other romantically

The only possible way to understand which definition is being used is to pay attention to context clues. This means using the surrounding words and sentences to find out which definition for the word makes sense.

 

[wpforms id=”673″ title=”false” description=”false”]