کاربرد کلمات much و many و little و few و a lot و plenty در زبان انگلیسی

آموزش گرامر - کاربرد کلمات so و such در زبان انگلیسی

در زبان انگلیسی برخی کلمات نشان دهنده میزان و اندازه هستند که در عین سادگی بسیار پر کاربرد هستند. کاربرد کلمات much و many و little و few و a lot و plenty در زبان انگلیسی بسیار بالاست از این رو سعی کردیم در این آموزش نکات مهمی در این خصوص ارائه کنیم.

 

در ادامه با زبان دیلی همراه باشید.

 

 

نکته اول

از کلمات much و little برای اسامی غیر قابل شمارش استفاده می کنیم.

 

much time – much luck – little energy – little money

 

 

نکته دوم

از کلمات many و few برای اسامی جمع استفاده می کنیم.

 

many friends – many people – few cars – few countries

 

 

نکته سوم

از کلمات a lot of – lots of – plenty of هم برای اسامی غیر قابل شمارش و هم برای اسامی جمع استفاده می کنیم.

 

a lot of luck – a lot of friends

lots of time – lots of people

plenty of money – plenty of ideas

 

 

نکته چهارم

معمولا از کلمه much در جملات مثبت استفاده نمی شود.

 

We didn’t spend much money.

 

 

نکته پنجم

برای کلمات years-weeks-days از many استفاده می کنیم نه از a lot of.

 

We have lived here for many years.

 

 

نکته ششم

کلمات little و few اگر به همراه a نیایند مفهوم منفی دارند.

 

Ali is very busy. He has little time for other things.

 

 

نکته هفتم

a little و a few مفهوم مثبت دارند.

 

I enjoy my life here. I have a few friends and we meet quite often.

 

 

در این آموزش به کاربرد کلمات much و many و little و few و a lot و plenty در زبان انگلیسی اشاره کردیم. امیدواریم برای شما مفید واقع شود.

 

ما به شما مطالعه مطلب “کاربرد some و any در زبان انگلیسی” را نیز توصیه می کنیم.