ضمایر در زبان انگلیسی

آموزش گرامر - کاربرد کلمات so و such در زبان انگلیسی

با آموزش ضمایر در زبان انگلیسی در خدمت شما هستیم. همانطور که قبلا هم اشاره کردیم برای یادگیری گرامر انگلیسی می بایست در همان ابتدای آموزش برای ضمایر اهمیتی ویژه ای قائل باشید زیرا این مبحث جزو یکی از مهمترین قسمت های آموزش زبان انگلیسی است.

 

در ادامه با زبان دیلی همراه باشید.

 

ضمایر در زبان انگلیسی به پنج دسته تقسیم می شوند.

  • ضمایر فاعلی
  • ضمایر مفعولی
  • ضمایر ملکی و صفات ملکی
  • ضمایر انعکاسی
  • ضمایر نسبی
  • ضمایر اشاره

 

ضمایر فاعلی

این ضمایر نشان دهنده فاعل یا همان انجام دهنده کار هستند.

 

نکته: حرف I (به معنی من) در ضمیر اول شخص مفرد همیشه بزرگ نوشته می شود.

 

ضمایر فاعلی

 

 

ضمایر مفعولی

این ضمایر در جمله به جای مفعول می آیند.

 

ضمایر مفعولی

 

ضمایر ملکی و صفات ملکی

نشان دهنده مالکیت افراد است.

 

ضمایر ملکی و صفات ملکی

 

ضمایر انعکاسی

اغلب به عنوان مفعول به کار برده می شوند و نشان می دهد که فاعل و مفعول به یک شخص بر می گردد.

 

ضمایر انعکاسی

 

ضمایر نسبی

برای نشان دادن رابطه اسم با یک مسئله خاص به کار برده می شود.

 

ضمایر نسبی

 

ضمایر اشاره

برای اشاره به افراد یا اشیا به کار برده می شوند.

 

ضمایر اشاره

 

در این آموزش سعی کردیم یک نگاه کلی به ضمایر در زبان انگلیسی و دسته بندی آنها داشته باشیم. در آموزش های بعدی به معرفی هر کدام از این موارد به همراه مثال و نکته اشاره خواهیم کرد.