اسامی مفرد و جمع در زبان انگلیسی – بخش دوم

آموزش گرامر - کاربرد کلمات so و such در زبان انگلیسی

در زبان انگلیسی اشیا یا اسم هایی وجود دارند که برای بیان مفرد یا جمع بودنشان یک قاعده کلی و یا یک قاعده خاص وجود دارد و زبان آموزان برای تقویت زبان خود لازم است این اسامی مفرد و جمع در زبان انگلیسی را بیاموزند.

 

این آموزش در ادامه آموزش قبلی یعنی “اسامی مفرد و جمع در زبان انگلیسی – بخش اول” است. در صورتی که آن را مطالعه نکرده اید به شما پیشنهاد می کنیم نگاهی به آن داشته باشید.

 

در ادامه با زبان دیلی همراه باشید.

 

 

نکته ششم

گاهی اوقات بعد از نام یک تیم ورزشی یا نام یک شرکت از افعال جمع استفاده می کنیم. برای مثال:

 

Italy are playing Brazil next week.

نکته هفتم

برای اسم police از افعال جمع استفاده می کنیم. برای مثال:

 

The police are investigating the accident.

نکته: کلمات زیر ازحالت جمع خارج هستند:

a police officer – a policeman – a policewoman

نکته هشتم

ما هیچگاه کلمه person را به شکل جمع (persons) به کار نمی بریم و در عوض می گوییم people. برای مثال:

 

He is a nice person.

They are nice people.

نکته نهم

برای ترکیب های زیر از افعال مفرد استفاده می کنیم.

 

a sum of money – a period of time – a distance

 

Three years is a long time to be angry at him.

ما در این آموزش و آموزش قبلی که اسامی مفرد و جمع در زبان انگلیسی – بخش اول بود سعی داشتیم نکات مهمی برای شما عزیزان بیان کنیم که امیدواریم برای شما عزیزان مفید واقع شوند.