کاربرد کلمات each و every در زبان انگلیسی

آموزش گرامر - کاربرد کلمات so و such در زبان انگلیسی

از سری آموزش های کلمات کاربردی با عنوان کاربرد کلمات each و every در زبان انگلیسی در خدمت شما هستیم. در ادامه به نکاتی کلیدی اشاره می کنیم.

 

در ادامه با زبان دیلی همراه باشید.

 

 

نکته اول

کلمات each و every معنای مشابهی دارند و گاهی اوقات می توان از یکی به جای دیگری استفاده کرد.

 

Each/Every time I see you , you look different.

 

 

 

نکته دوم

کلمات each و every کاملا یکسان نیستند. به تفاوت های این دو دقت کنید:

 

الف.

از each زمانی استفاده می کنیم که بخواهیم در مورد موارد جدا و مستقل صحبت کنیم.

Study each sentences one by one.

از every زمانی استفاده می کنیم که بخواهیم در مورد موارد گروهی صحبت کنیم.

Every sentence must have a verb.

 

ب.

کلمه each معمولا برای مقادیر کوچک به کار می رود.

There were four books on the table. Each book was a different color.

کلمه every معمولا برای مقادیر بزرگ به کار می رود.

I would like to visit every country in the world.

 

 

 

نکته سوم

برای موارد دو تایی از each استفاده می کنیم نه every.

 

In a football team, each team has eleven players.

 

 

 

نکته چهارم

از every برای بیان زمان رخ دادن بعضی رویدادها و اتفاقات استفاده می کنیم.

 

How often do you use your computer? Every day.

There’s a bus every ten minutes.

 

 

 

نکته پنجم

کلمه each را می توان وسط و یا آخر جملات نیز استفاده کرد.

 

These oranges cost 500 tomans each.

امیدوارم مطلب کاربرد کلمات each و every در زبان انگلیسی برای شما مفید واقع شود.

 

ما به شما مطالعه مطلب “کاربرد کلمات all و every و whole در زبان انگلیسی” را نیز توصیه می کنیم.