کاربرد کلمات so و such در زبان انگلیسی

امتیاز 5.00 ( 1 رای )
آموزش گرامر - کاربرد کلمات so و such در زبان انگلیسی

از سری آموزش های کلمات کاربردی با عنوان کاربرد کلمات so و such در زبان انگلیسی در خدمت شما هستیم. در ادامه به نکاتی کلیدی اشاره می کنیم.

 

در ادامه با زبان دیلی همراه باشید.

 

 

 

نکته اول

کلمه so را با صفت و یا قید به کار می بریم.

 

so quick

so quickly

 

 

 

نکته دوم

کلمه such را :

 

الف. با اسم به کار می بریم:

such a story

 

ب. با صفت + اسم به کار می بریم:

such a stupid story

 

 

 

نکته سوم

کلمات so و such باعث قوی تر شدن معنای صفت و یا قید ما در جمله می شوند.

 

It’s difficult to understand him because he talks so quietly.

 

It was a great holiday. We has such a good time.

 

 

 

نکته چهارم

می توان از این دو ترکیب نیز استفاده کنیم:

 

such … that

so … that

 

مثال :

 

I was so tired that I fell asleep in the armchair.

 

It was such nice weather that we spent the whole day on the beach.

 

 

نکته: در نمونه های فوق می توان از that نیز استفاده نکرد و آن را از جمله حذف کنیم.

 

 

 

امیدوارم مطلب کاربرد کلمات so و such در زبان انگلیسی برای شما مفید واقع شود.

 

ما به شما مطالعه مطلب “کاربرد کلمات each و every در زبان انگلیسی” را نیز توصیه می کنیم.