کاربرد کلمات there و it در زبان انگلیسی

آموزش گرامر - کاربرد کلمات so و such در زبان انگلیسی

در این آموزش قصد داریم در مورد کاربرد کلمات there و it در زبان انگلیسی با شما صحبت کنیم. در ادامه به نکاتی اشاره خواهیم کرد که برای شما مفید خواهند بود.

 

با زبان دیلی همراه باشید.

 

 

نکته اول

از کلمه there زمانی استفاده می کنیم که قصد داریم برای اولین بار در مورد چیزی صحبت کنیم و نشان دهیم که آن چیز وجود دارد.

There is a new restaurant in that street.

 

نکته دوم

از کلمه it زمانی استفاده می کنیم که قصد داریم به چیزی ، مکانی ، حقیقتی و یا موقعیت خاصی اشاره کنیم.

We went to the new restaurant. It is very good.

 

نکته سوم

کلمه there گاهی اوقات به معنای to/at/in در یک مکان مورد نظر ، به کار برده می شود.

The new restaurant is very good. I went there last night.

 

نکته چهارم

از there در ترکیب های there is sure/certain/likely/bound to be استفاده می شود.

There is bound to be a flight to Paris this evening.

 

نکته پنجم

از کلمه it برای صحبت درباره زمان ، فاصله و آب و هوا نیز استفاده می شود.

It is a long time since we saw you last.

 

نکته ششم

از کلمه it معمولا در ابتدای جملاتی مشابه جمله زیر استفاده می شود.

It is dangerous to walk in the road.

نکته: معمولا جملاتی نظیر جمله بالا را به این شکل نمی نویسند:

To walk in the road is dangerous.

 

امیدواریم آموزش کاربرد کلمات there و it در زبان انگلیسی برای شما دوستان مفید واقع شود.